Herostrates - analiza - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiersz Herostrates składa się z dziewięciu strof, z których każda liczy po cztery wersy.

Jest to wiersz sylabiczny, trzynastozgłoskowy. Średniówka następuje w każdej linijce po siódmej sylabie.
Czyli to będzie w Sofii, // czy też w Waszyngtonie.
Od egipskich piramid // do śniegów Tobolska

Na tysiączne się wiorsty // rozsiadła nam Polska,
Papuga wszystkich ludów // - w cierniowej koronie.


Lechoń zastosował rymy żeńskie o okalającym układzie (rymują się wersy początkowy z końcowym oraz środkowe ze sobą, czyli ABBA) akcentowane na przedostatniej sylabie:
…przestrogi,
…dzieci,
…zaświeci,
…ubogi.


Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej, co można wywnioskować po zakończeniach czasowników oraz występowaniu zaimka osobowego „ja”. Takie rozwiązanie powoduje, że przekaz poetycki został uwiarygodniony. Inaczej brzmi:

Ja nie chce nic innego niż On nie chce niczego;
(…) mi się (…) wydała niż jemu się wydała;
Ja tobie rozkazuję! niż On tobie rozkazuje!


Adresatem przesłania jest zbiorowość („wy” liryczne), czyli Polacy, którzy mają zwalczyć Łazienki królewskie w Warszawie, pokruszyć na kawałki gipsowe figury, utopić mitologiczną rzymską boginię urodzaju Ceres (odpowiednik greckiej Demeter) w stawie, a nawet… zabić Kilińskiego! Podmiot liryczny, czyli autor, nawołuje rodaków do zaprzestania rozpamiętywania przeszłości i skupienia się na tym, co jest teraz. W szóstej strofie kieruje te słowa do jednostki i to jest wyjątek, jeśli chodzi o liczbę adresatów:

Czy widzisz te kolumny na wyspie w teatrze,
Co widok mi zamknęły daleki na ścieżaj?
Ja tobie rozkazuję! W te słupy uderzaj
I bij w nie, aż rozkruszysz, aż ślad się ich zatrze.


Zabieg ten ma na celu zminimalizowania psychologicznego efektu rozproszonej odpowiedzialności, gdy – jeśli się nas o coś poprosi bez bezpośredniego skierowania słów właśnie do nas – zawsze mamy nadzieję, że owe polecenie zrealizuje ktoś inny. Kolumnami na wyspie w teatrze są oczywiście te stylizowane na ruiny starożytnej budowli otaczające Teatr na Wyspie w parku Łazienkowskim w Warszawie.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
2  Jan Lechoń - notatka szkolna
3  Jan Lechoń - biografiaKomentarze: Herostrates - analiza

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: